KULTAKASVU-TUOTTEIDEN VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

 

Kasvukauden eri vaiheissa lehtivihreä on mitattu Spad-mittarilla ja viljanäytteitä on otettu Minibatt-käsipui-murilla. Puitu sato on tyhjennetty traktorin peräkärryyn. Traktori ja peräkärry on punnittu käyttämällä neljää Teknoscale Oy:n valmistamaa liikuteltavaa ajoneuvovaakaa. Kosteusmittauksia on tehty Farmpointin kosteusmittarilla. Puidut pinta-alat on mitattu puintien jälkeen käyttäen 50 m mittanauhaa.

 

Satotulokset on ilmoitettu 14 % kosteudessa.

 

Kultakasvu Plus-tuotteesta on viljelykokeissa testattu vuosittain monia eri versioita. Viljelykokeiden esittelyjen yhteydessä käytetään tulosten selkeyden vuoksi kaikista vuosien 2012 - 2014 tuoteversioiden parhaasta tuotteesta nimeä Kultakasvu Plus ja tulokset on ilmoitettu pääsääntöisesti vain parhaiten toimineelle tuoteversiolle.

KULTAKASVU PLUS JA KULTAKASVU OHRA PLUS VILJELYKOKEET 2012 - 2015

 

Pääset tutustumaan Kultakasvu Plus- ja Kultakasvu Ohra Plus-tuotteiden viljelykokeiden esimerkkeihin vuosilta 2012 - 2015 klikkaamalla valikon 2 otsikoita.  Tuloksissa on vertailuja myös myynnistä jo poistuneiden Kultakasvu-tuotteiden tuloksiin, mistä käy hyvin ilmi Kultakasvu-tuotteiden tuotekehityshistoria.

 

VALIKKO 2

KULTAKASVU PREMIUM JA KULTAKASVU OHRA PREMIUM VILJELYKOKEET

2016 - 2018

 

Pääset tutustumaan Kultakasvu Premium- ja Kultakasvu Ohra Premium-tuotteiden viljelykoetuloksiin klikkaamalla valikon 1 otsikoita.

 

VALIKKO 1

Yllä kuva viljelykokeissa käytetystä Spad-lehtivihreämit-tarista. Kun mitattu Spadin arvo muuttuu yhden numeron (esimerkiksi 42:sta 43:een) tämän arvioidaan vastaavan tyypillisesti typpimäärää  4 - 6 kg/ha. Spadin lukuarvoista suhteessa lannoitukseen ja sadon määrään, katso esimerkiksi tutkimus: Relationship between SPAD value and grain yield can be affected by cultivar, environment and soil nitrogen content in wheat.

Minibatt-käsipuimuria on viljelykokeissa käytetty mm. viljanäytteiden ottamiseen kosteuden määrityksiä varten ja ennen puintia näytteiden ottamiseen sadon laatutekijöiden analysointia varten.

Teknoscale Oy:n valmistama ajoneuvovaaka punnitustilanteessa. Useiden maiden poliisilaitokset käyttävät näitä liikuteltavia vaakoja raskaan kaluston punnitsemiseen kenttäolosuhteissa.

Elom Oy on käyttänyt 10 mm vahvuisia teräslevyjä vaakojen alla silloin kun koealueiden satoja on punnittu joustavilla alustoilla. Kukin Elom Oy:n käyttämän neljän vaa’an punnitusalue on 6000 kg saakka ja punnitusherkkyys on +/- 2 kg. 

Puimureissa on usein puidun pinta-alan määrittämi-seksi tekniikka valmiina. Kuitenkin koealueiden pinta-alat on mitattu tarkasti myös käsin käyttämällä 50 metrin mittanauhaa.

Farmpointin kosteusmittari.

PELLAVAN VILJELYKOKEET PERINTEISELLÄ KULTAKASVULLA

 

Pääset tutustumaan Perinteisen Kultakasvu-tuotteen viljelykoetuloksiin pellavalla klikkaamalla valikon 3 otsikoita.

 

VALIKKO

VEHNÄKOKEET (9 KPL)

KAURAKOKEET (2 KPL)

OHRAKOKEET (3 KPL)

RUISKOE (1 KPL)

YHTEENVETO KOKEISTA

ETUSIVU

OHRAKOE  PREMIUM

KAURAKOE  PREMIUM

VEHNÄKOE  PREMIUM

ETUSIVU

PELLAVAKOKEET  1, 2 JA 3

KULTAKASVU - ESITTELY

KULTAKASVU - TUOTTEET

VILJELYKOKEET

HINNAT

MYYNTI JA TOIMITUKSET

PEITTAAMINEN

LEHTIARTIKKELIT JA EPIGENETIIKKA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

YHTEYSTIEDOT