KULTAKASVU OHRA PLUS, OHRAKOE 2: CHARMAY MALLASOHRA 2014

 

Kultakasvu Ohra-tuotteen (poistunut myynnistä 2018) käyttö on ehkäissyt tehokkaasti siemenlevitteistä ohran lentonokea. Tämän lisäksi Kultakasvu Ohra-tuotteen käyttö on vahvistanut Perinteisen Kultakasvun (myynnistä jo poistuntu tuote) tavoin ohran kasvustoja pysymään mahdollisimman terveinä ja tuottamaan runsaan ja laadukkaan sadon.

 

Kultakasvu Plussan viljelykokeisiin liittyvät tulokset ovat osoittaneet, että tuote tehostaa merkittävästi typen hyödyntämistä. Kesällä 2014 toteutettiin ensimmäinen viljelykoe ohralla, jossa Kultakasvu Ohraan lisättiin Kultakasvu Plussan typen hyödyntämistä aktivoiva ominaisuus ja näin saadun tuotteen vaikutuksia verrattiin Kultakasvu Ohran (myynnistä jo poistunut tuote) käytön kanssa (katso myös ohrakoe 1 vuodelta 2015). Tämän uuden ohra-tuotteen nimeksi tuli Kultakasvu Ohra Plus.

Yllä on kuvia viljelykokeen Charmay-mallasohran kasvustoista. Tuleentuneen kasvuston kuvassa erikoisvaikutuksen antajana on kuvanottohetkellä puhaltanut voimakas tuuli, mistä johtuen ohrakasvusto lainehti tuulen mukana voimakkaasti.

Viljelykokeessa annetut lannoitetyppimäärät olivat 74 kg/typpeä/ha ja 90 kg/typpeä/ha. Taulukossa on tuloksina lehtivihreämäärät, satotasot sekä jyvien valkuaisaineprosentit. Kummallakin lannoitetypen määrällä Kultakasvu Ohra Plus peitatuista siemenistä kasvanut sato oli 770 kg/ha suurempi kuin Kultakasvu Ohralla käytöllä saatu sato.

 

Tulokset osoittavat, että 16 kg/ha lannoitetypen lisäyksellä Charmay-ohra tuotti Kultakasvu Ohra-tuotteella peitattuna kesän 2014 olosuhteissa lisäsatoa 380 kg/ha. Tällä perusteella voidaan laskea, että Kultakasvu Ohra Plussan typpiresurssien hyödyntämistä parantava vaikutus vastasi lannoitetyppimäärää 32 kg/typpeä/ha, kun Kultakasvu Ohra Plussalla saatu lisäsato oli 770 kg/ha kummallakin kokeessa käytetyllä lannoitustasolla.

 

Suhteellisen alhainen lannoitetypen määrä ja mm. kuiva heinäkuu on mahdollisesti vaikuttanut siihen, että mallasohraksi viljellyn Charmayn jyvien valkuaisainepitoisuus oli alhainen.  Kultakasvu Ohra Plus-kokeista satona saatiin kuitenkin 70 kg/ha enemmän valkuaista kuin Kultakasvu Ohran koealueilta kun huomioidaan sadon kokonaismäärä hehtaaria kohden.

 

Kasvustoissa ei havaittu kasvukauden aikana lentonoen saastuttamaa ohraa.

 

Johtopäätöksenä viljelykokeen tuloksista on, että Kultakasvu Ohra-tuotteen ominaisuuksien yhdistäminen Kultakasvu Plus-tuotteen ominaisuuksiin vaikuttaa onnistuneen hyvin.

Charmay-ohrakokeiden sadot (kg/ha) pylväsdia-grammina.

Lyhenne ”KK” tarkoittaa sanaa ”Kultakasvu”.

ETUSIVULLE

OHRAKOE 1   

OHRAKOE 3

VEHNÄKOKEET

KAURAKOKEET

RUISKOE

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

YHTEENVETOA KOKEISTA