KULTAKASVU OHRA PLUS, OHRAKOE 3: TOCADA 2014

 

Tässä vuoden 2014 viljelykokeessa Tocadan siemenet oli saatu 2013 sadosta, jonka siemenet oli peitattu keväällä 2013 Perinteisellä Kultakasvulla (myynnistä jo poistuntu tuote). Kesän 2014 viljelykokeessa oli mukana keväällä 2014 peittaamaton Tocada sekä Kultakasvu Plussalla keväällä 2014 peitatuista siemenistä kasvanut Tocada-kasvusto.

Yllä on kaksi kuvaa viljelykokeen Tocada-ohran kasvustoista eri kasvuvaiheissa. Kasvustot eivät ehtineet kypsyä puitavaksi ennen elokuussa alkanutta kolmen viikon sadekautta. Pitkä sadekausi ränsisti koekasvustoja merkittävästi, mikä näkyy alla olevassa tuleentunutta kasvustoa esittävässä kuvassa. Osa tähkistä ja jyvistä oli jo tippunut maahan ennen kuin koealueet saatiin puitua, mikä on luonnollisesti vaikuttanut puituihin satomääriin.

Tocada-kasvusto koealueita puitaessa.

Pitkän sadekauden ränsistyttävästä vaikutuksista huolimatta Kultakasvun peräkkäiskäytöstä ilmeisesti hyötyneet Tocada-kasvustot antoivat, alhainen 50 kg/N/ha typpilannoitustaso huomioiden, kohtuullisen sadon. Kultakasvu Plus-peittaus toimi kasvustoa selvästi vahvistaen lisäten satoa reilut 700 kg/ha suhteessa peittaamattomaan kasvustoon.

Viljelykokeen satotulos kg/ha on havainnollistettu yllä olevassa pylväsdiagrammissa.

ETUSIVULLE

OHRAKOE 1

OHRAKOE 2

VEHNÄKOKEET (KK-PLUS)

KAURAKOKEET (KK-PLUS)

RUISKOKOE (KK-PLUS)

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

YHTEENVETOA KOKEISTA