PELLAVAKOKEET PERINTEISELLÄ KULTAKASVULLA 2014 - 2016

 

Viljelijöiden aloitteesta ja toteuttamana on tehty kaksi öljypellavan viljelykoetta, joissa verrattiin peittaamattomista siemenistä kasvanutta satoa Perinteisellä Kultakasvulla peitatuilla siemenillä kasvaneeseen satoon.

 

 PELLAVAKOE 1

 

Kuvassa 1 on yleisnäkymä pellavapellosta Paneliassa 2014. Kuvan keskellä olevan rajan vasemmalla puolella kasvaa Perinteisellä Kultakasvulla (myynnistä jo poistunut tuote) peitatuista siemenistä kasvanut kasvusto ja rajan oikealla puolella peittaamattomista siemenistä kasvanut kasvusto. Vasemmanpuoleisella puolella rajaa kukinta on runsaampaa ja kasvusto jonkin verran vahvempaa.  Viljelytavat ja panostukset olivat lohkon kaikissa osissa identtiset.

Kuva 1

Kuvassa 2 yläpuolella on lähikuva Perinteisellä Kultakasvulla peitatuista siemenistä kasvaneesta kasvustosta. 

Taulukossa 1 on satotulokset. Perinteisellä Kultakasvulla peitatuista siemenistä kasvanut sato oli 300 kg suurempi hehtaarilta kuin peittaamattomista siemenistä kasvanut sato.

 

PELLAVAKOE 2

 

Kuvissa 3 ja 4 ovat yleisnäkymät pellavalohkon eri alueilta Paneliassa 2015. Pellavan lajike on Taurus ja lohkolle on annettu lannoitetyppeä 40 kg/ha. Kuvassa 3 vasemmalla puolella kasvaa peittaamattomista siemenistä kasvanut kasvusto ja kuvassa 4 oikealla puolella on Perinteisellä Kultakasvulla (myynnistä jo poistuntu tuote) peitatuista siemenistä kasvanut kasvusto -  molemmat valokuvat on otettu samana päivänä.

                                         Kuva 3                                                                                            Kuva 4

Kuva 5

Taulukko 2

 

Kuvassa 5 vasemmalla puolella oleva pellavakimppu on peittaamattomista siemenistä kasvanutta pellavaa ja oikealla puolella on Perinteisellä Kultakasvulla peitatuista siemenistä kasvanut pellavakimppu.

 

Taulukossa 2 on esitetty pellavasadot 23 % puintikosteudessa. Perinteisen Kultakasvun alueelta saatu sato oli hehtaarilta 400 kg suurempi kuin peittaamattomien siementen alueelta saatu sato.   

PELLAVAKOE 3

 

Kuvassa 6 on näkymä pellavalohkolle Paneliassa kesällä 2016. Kuvan vasemmalla puolella kasvaa Perinteisellä Kultakasvulla peitatuista siemenistä kasvanut kasvusto ja oikealla puolella on peittaamattomista siemenistä kasvanut kasvusto. Viljelytavat ja panostukset olivat lohkon kaikissa osissa identtiset. Sadot on ilmoitettu taulukossa 3.

Kuva 6

Taulukko 3

ETUSIVULLE

VEHNÄKOKEET (KK-PLUS)

OHRAKOKEET (KK-PLUS)

KAURAKOKEET (KK-PLUS)

RUISKOE (KK-PLUS)

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

 

KOE

 

PEITTAUS

 

SATO  KG/HA

 

KOE 1

 

PEITTAAMATON

 

2100

 

KOE 2

KULTAKASVU

PERINTEINEN

 

2680