KULTAKASVU PLUS, VEHNÄKOE 2: QVARNA KEVÄTVEHNÄ 2014

Qvarna vehnäkoealue kesäkuussa 2014.

Näkymän keskellä on peittaamattomista siemenistä kasvanut koealue (oikealla punaisesta merkkikepistä vasemmalla olevaan kasvustorajaan saakka). Sateettoman heinäkuun lopulla peittaamaton kasvusto alkoi pakkotuleentua nopeammin kuin kuvan reuna-alueilla kasvava  Kultakasvu Plus-tuotteella peitattu kasvusto.

Taulukon arvot osoittavat, että Kultakasvu Plus-tuotteen käyttö lisäsi Spad-mittarilla mitatun lehtivihreän määrää selvästi suhteessa peittaamattomaan kasvustoon. Kultakasvu Plus-tuotteella peitatun kasvuston hehtaarisato oli 1260 kg korkeampi kuin peittaamattoman kasvuston sato. Molemmilla koealueilla jyvien valkuaisainepitoisuus oli varsin korkea vaikka lannoitetypen saatavuus/liikkuvuus sateettoman heinäkuun vuoksi oli tähkälle tulovaiheessa ilmeisen vähäistä. Viljelykokeen sekä peittaamattomia että peitattuja Qvarnan siemeniä oli viljelty edellisenä vuotena Kultakasvua käyttäen. 

Yllä Qvarna-kokeen sato (kg/ha) on esitetty pylväsdiagrammina. EP tarkoittaa ”Ei Peitattu” ja ”KK-Plus” tarkoittaa Kultakasvu Plus-tuotteella peitatuista siemenistä kasvanutta satoa. Kummallekin koealueella on annettu lannoitetyppeä 80 kg hehtaarille.

Viljelykokeessa verrattiin Qvarna-vehnällä peittaamattomista siemenistä kasvanutta kasvustoa Kultakasvu Plus-tuotteella peitatuista siemenistä kasvaneeseen kasvustoon samoissa olosuhteissa ja samalla lohkolla.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 1

VEHNÄKOE 3

VEHNÄKOE 4

VEHNÄKOE 5

VEHNÄKOE 6

VEHNÄKOKEET 7 JA 8

VEHNÄKOE 9

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA