KULTAKASVU PLUS, KAURAKOE 1: IIRIS 2013

KAURAKOE 2: MIRELLA 2013

 

2013 toteutettiin kauralla myös viljelykoe, jossa tutkittiin Perinteisen Kultakasvu (ensimmäinen myyntiin tullut Kultakasvu-tuote) peittauksen suhdetta Kultakasvu Plus-peittaukseen Mirella-kauralla, jonka siemen oli tilalla uusi siemen eikä sitä oltu aikaisempina vuosina peitattu Kultakasvu-tuotteilla.

Kultakasvu Plus-tuotteella tehtiin ensimmäiset viljelykokeet Kauralla 2013. Vuoden 2013 kylvöihin käytetyt Iiris-kauran siemenet oli viljelty kokeeseen osallistuneella tilalla jo 2012 Perinteisellä Kultakasvulla (ensimmäinen myyntiin tullut Kultakasvu-tuote) peitatuilla siemenillä. Koealueelle annettiin 2013 lannoitetyppeä 46 kg/N/ha kylvön yhteydessä. Näissä viljelykokeessa tutkittiin kolmea eri Kultakasvu Plus-tuotekehitysversiota. Alla olevassa taulukossa tulosyhteenveto on tehty parhaalle Kultakasvu Plus-tuotekehitysversiolle suhteessa peittaamattomaan kauraan.

Koealueen puinti käynnissä.

Ominaisuuksiltaan hyvä lohko tuotti runsaan kaurasadon. Lannoitetypen määrään nähden sekä lehtivihreätasot että sadot olivat varsin hyviä molemmissa kokeissa. Kultakasvun peräkkäiskäytöllä on ollut ilmeisen  myönteinen merkitys tuloksiin. Pylväsdiagrammissa alhaalla koealueiden sadot on esitetty vielä graafisesti. Viljelykokeesta saatujen tulosten perusteella Iiris-kaura on reagoinut vahvasti Kultakasvu Plus-peittaukseen.

Yllä on kuvat viljelykokeen Mirella-kasvustoista. Alla olevassa taulukossa on yhteenvetona viljelykokeen tulokset. Lannoitetyppeä koealueelle annettiin 92 kg hehtaarille. Kasvukauden lehtivihreämittaukset osoittivat, että Kultakasvu Plussalla peitatuista siemenistä kasvaneessa kasvustossa lehtivihreän määrä oli korkeampi kuin Perinteisellä Kultakasvulla peitatuilla siemenillä kasvaneessa kasvustossa. Kasvukauden sademäärä oli koealueella 50 mm. Punnitut sadot osoittavat, että Kultakasvu Plus-version käyttö lisäisi kaurasatoa tehokkaammin kuin Perinteisen Kultakasvun käyttö. Erot lehtivihreän määrässä ja sadoissa kertovat Kultakasvu Plus-tuotteen käytön tehostaneen typpiresurssien hyödyntämistä.

Tulostaulukko: Mirella viljelykoe 2013

Pylväsdiagrammin merkintä Kultakasvu tarkoittaa peittausta Perinteisellä Kultakasvulla ja merkintä KK-Plus tarkoittaa peittausta Kultakasvu Plussalla.

ETUSIVULLE

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

VEHNÄKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA