KULTAKASVU PLUS, VEHNÄKOE 1: MARBLE KEVÄTVEHNÄ 2014

 

Viljelykokeen tarkoituksena oli verrata peittaamattomista siemenistä kasvavaa kevätvehnä-kasvustoa Kultakasvu Plus-tuotteella peitatuista siemenistä kasvaneeseen kasvustoon samoissa viljelyolosuhteissa ja samalla lohkolla.

Yllä olevassa kuvassa rajan vasemmalla puolella on Kultakasvu Plussalla peitatuista siemenistä kasvanutta ja oikealla puolella rajaa peittaamattomista siemenistä kasvanutta Marble-kevätvehnää. Kuivan heinäkuun seurauksena hiekkapitoisella lohkolla peittaamaton kasvusto on alkanut tuleentua aikaisemmin kuin Kultakasvu Plus kasvusto, jossa tähkien koko on myös suurempi. Kylvöpäivä, lannoitus ja kaikki muutkin viljelytoimenpiteet ovat identtiset molemmilla puolilla kuvan keskellä näkyvää rajaa.

Kuva on otettu edellisen kuvan kasvustorajaa pitkin lähempää pellon pintaa. Vasemmalla puolella rajaa olevan Kultakasvu Plus kasvuston lehdissä on vielä jäljellä jonkin verran vihreyttä. Oikealla puolella olevan peittaamattoman kasvuston lehdet ovat lakastuneet selvästi aikaisemmin.

Kokeiden 1 ja 2 (katso taulukko) lehtivihreämittauksen arvo on laskettu kummassakin kokeessa keskiarvona 120 yksittäisestä SPUD-lehtivihreämittarin mittaustuloksesta. Spud-mittauk-sissa yhden yksikön muutos lehtivihreän arvossa arvioidaan vastaavan 5 - 7 kg/typpeä/ha. Kultakasvu Plus-tuotteella peitatuista siemenistä kasvaneen alueen hehtaarisato oli 1260 kg suurempi kuin peittaamattoman koealueen sato. Kultakasvu Plus alueen valkuaisaineprosentti oli hiukan alhaisempi kuin peittaamattoman alueen. Kultakasvu Plus koealueen hehtaarilta sadussa sadossa oli valkuaista 676 kg ja peittaamattoman alueen sadossa 557 kg.

Pylväsdiagrammissa on esitetty viljelykokeen hehtaarisadot. EP tarkoittaa peittaamattomista siemenistä kasvanutta satoa ja KK-Plus tarkoittaa Kultakasvu Plus peitatuista siemenistä kasvanutta satoa. 120 KG/N/HA tarkoittaa, että lohkolle on annettu lannoitteena typpeä 120 kg hehtaarille.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 2

VEHNÄKOE 3

VEHNÄKOE 4

VEHNÄKOE 5

VEHNÄKOE 6

VEHNÄKOKEET 7 JA 8

VEHNÄKOE 9

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA