KULTAKASVU PLUS, VEHNÄKOE 5: KEVÄTVEHNÄ QVARNA 2014

 

Viljelykokeen tarkoituksena oli verrata keskenään Kultakasvu Plus- ja Kultakasvu Vehnä-tuotteita (valmistus lopetettu 2017) peittaamattoman kasvuston suhteen erilaisilla lannoitustasoilla.

Kuvassa on lähimpänä tummemman vihreänä erottuva Kultakasvu Plus-kasvusto ja taempana näkyy jonkin verran vaaleamman vihreänä Kultakasvu Vehnä-kasvusto (oli myynnissä ennen Kultakasvu Plus-tuotetta).

Kultakasvu Vehnä-kokeen puinti.

Kultakasvu Plus-kasvuston lehtivihreämittausten tulokset suhteessa Kultakasvu Vehnä-kasvustoon ja peittaamattoman kasvuston arvoihin osoittavat Plus-tuotteen typpivaikutteisuuden melko vahvan toimivuuden lannoitetypen määrien erot huomioiden. Taulukossa merkintä kg/N/ha tarkoittaa kuinka monta kiloa lannoitetyppeä on annettu hehtaarille. Qvarnan kyky tuottaa jyviin vahvasti valkuaista tulee tuloksissa myös esille vaikka käytetyn typpilannoituksen taso on vehnälle melko alhainen. Viljelykokeessa käytetty Qvarnan siemen on saatu edellisenä vuotena Kultakasvu-tuotteella peitatuista siemenistä kasvaneesta sadosta.

Kultakasvu Vehnä-tuotteella saatiin lähes sama sato kuin peittaamattomasta koealueesta jolle oli annettu lannoitetyppeä 30kg/ha enemmän. Selvästi suurin sato (+720 kg/ha) saatiin Kultakasvu Plus-koealueelta, vaikka lannoitetyppimäärä oli 12 kg/ha pienempi kuin peittaamattomalla koealueella.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 1

VEHNÄKOE 2

VEHNÄKOE 3

VEHNÄKOE 4

VEHNÄKOE 6

VEHNÄKOKEET 7 JA 8

VEHNÄKOE 9

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA