KULTAKASVU PLUS, VEHNÄKOE 4: SYYSVEHNÄ MAGNEVIK 2013 -2014

Kuvassa on viljelykokeen Magnevik-syysvehnää, joka on kasvanut Kultakasvu Plus-tuotteella peitatuista siemenistä. Vertailukasvustona oli samalla lohkolla Kultakasvu Vehnä-tuotteella peitatuista siemenistä kasvanut kasvusto. Talvella 2013 - 2014 ohut lumipeite tuli koealueelle vasta tammikuussa. Toukokuun alkupuolella koealueella esiintyi toistuvasti useiden asteiden yöpakkasia.

Kultakasvu Plus- tuotteella peitatuista siemenistä kasvanutta Magnevik-vehnää, jonka lehdet olivat varsin kookkaita.  Lehtien lehtivihreätaso oli selvästi korkeampi kuin Kultakasvu Vehnä-tuotteella peitatussa vehnässä (katso alla oleva taulukko).

Viljelykokeen tarkoituksena oli tutkia Kultakasvu-tuotteiden käyttöä syys-vehnällä. Toinen tärkeä syy oli tutkia typpivaikutteisen Kultakasvu Plus-tuotteen toimivuutta suhteessa Kultakasvu Vehnä-tuotteeseen, joka poikkeaa ominaisuuksiltaan Kultakasvu Plus-tuotteesta.

Yleisnäkymä puintia odottavasta koealueesta.

Kultakasvu Plus-tuotteella peitatuista siemenistä saatu hehtaarisato oli 890 kg suurempi ja valkuaisainepitoisuus oli korkeampi kuin Kultakasvu Vehnä-koealueen sato. Myös lehtivihreäero osoittaa Kultakasvu Plus-tuotteen parantaneen typen hyödynnettävyyttä suhteessa Kultakasvu Vehnä-tuotteen käyttöön.

Pylväsdiagrammin merkintä KK-Vehnä tarkoittaa että siemenet on peitattu Kultakasvu Vehnä-tuotteella. KK-Plus tarkoittaa peittausta Kultakasvu Plus-tuotteella. 143 kg/N/ha tarkoittaa, että koealueelle on annettu  hehtaarille lannoitetyppeä 143 kg.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 1

VEHNÄKOE 2

VEHNÄKOE 3

VEHNÄKOE 5

VEHNÄKOE 6

VEHNÄKOKEET 7 JA 8

VEHNÄKOE 9

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA