KULTAKASVU PLUS, VEHNÄKOE 9: DEMONSTRANTTI, LOIMAA 2015

 

Loimaalla kylvettiin Demonstrant-vehnää 2015 lohkolle, joka oli edellisenä vuotena ollut nurmella. Lohkolle annettiin lannoitetyppeä 160 kg/ha. Lohkon keskikaistalle kylvetyt siemenet peitattiin Kultakasvu Plus-tuotteella ja keskikaistan molemmille puolille kylvetyt siemenet peitattiin  viljelijän aikaisempina vuosina käyttämällä peittausaineella peitatuilla siemenillä. Viljelykokeella oli tarkoitus tutkia josko erilaiset peittauskäsittelyt mahdollisesti synnyttäisivät kasvustoissa ja satomäärissä eroja suhteellisen korkealla typpilannoitetasolla, joka riittää turvamaan kasvustojen typen saannin hyvin.

 

Lohko oli kynnetty, jolloin kasvukauden runsas sademäärä imeytyi hyvin eikä lohkolle muodostunut seisovan veden aiheuttamia kasvustohäiriöitä. Kasvukauden aikana lohkolle tehtiin kasvinsuojeluruiskutukset sekä käytettiin korrensäädintä.

Yllä kuvassa 2 näkyy etualalla viljelijän valitsemalla peittausaineella peitattua kasvustoa, joka on lakoontunut ja kuvan yläosassa näkyy lakoontumatonta Kultakasvu Plus-kasvustoa. Lakoontumisraja kulkee tarkasti kylvörajaa pitkin. Kuvassa 3 alla on näkymä toisesta päästä koealuetta viljelijän valitsemalla peittausaineella peitatusta kasvustosta.

Yleiskuva koelohkon Demonstrant-kasvustosta.

 

Kylvövaiheessa siementiheyteen tuli peittausten kesken pienoinen ero johtuen siitä, Kultakasvu Plus-peittauksessa siemenmassan tilavuus kasvaa siemenmassan kosteuden noustessa noin 2%. Eli Kultakasvu Plus-peitatun alueen kylvötiheys jäi hieman pienemmäksi (kylvökoneen kiertokoetta ei uusittu), mikä erottui tarkasti katsottuna orastumisvaiheessa vihreyden määrässä.

 

Kasvun edetessä kasvustojen välillä havaittiin ero versoutumisessa eli lopulta Kultakasvu Plus-peitatulla alueella korsien tiheys oli suurempi kuin vertailukasvustossa. Myös tähkien koko oli Kultakasvu Plus-peitatulla alueella hieman suurempi kuin vertailukasvustossa.

 

Syyskuun alussa viljelijän valitsemalla peittausaineella peitatut kasvustot lakoontuivat selvästi herkemmin kuin Kultakasvu Plus-peitattu kasvusto. Tämä näkyy kuvista 2 ja 3.

     

2015 vehnän puintiin päästiin yleisesti vasta syyskuun lopulla. Oheiset koealueet puitiin 26.09. Puitu sato tyhjennettiin puimurista traktorin peräkärryyn, jonka jälkeen sekä traktori että peräkärry punnittiin paikalle tuoduilla liikuteltavilla ajoneuvovaaoilla. Puintitulokset ja jyväanalyysien tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 1

VEHNÄKOE 2

VEHNÄKOE 3

VEHNÄKOE 4

VEHNÄKOE 5

VEHNÄKOE 6

VEHNÄKOKEET 7 JA 8

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA

DEMONSTRANT

KOEALUEET

SATO

(kg/ha, 14% kosteus)

HLP

(kg)

VALKUAINEN

(%)

SAKOLUKU

 

Kultakasvu Plus

peittaus

 

9428

 

77,7

 

11,5

 

283

Peittaus viljelijän valitsemalla

peittausaineella

 

8523

 

77,2

 

11,3

 

208