KULTAKASVU PLUS JA KULTAKASVU OHRA PLUS TUOTTEIDEN VILJELYKOKEIDEN YHTEENVETOA

 

Viljanviljelyyn liittyen usein kuulee sanonnan, että ”vuodet eivät ole veljeksiä”. Kasvukausien sääolosuhteet saattavat vaihdella voimakkaasti eri vuosina. Saman kesän aikana jollakin viljelyalueella saattaa olla hyvin kuivaa kun taas toisella alueella sataa runsaasti. Kevään loppu voi olla kylmää ja kesällä voi olla helteistä ja myrskyistä. Jos lohkon maaperän kapillaariset sillat ovat muokkauksen yhteydessä vaurioituneet ja tulee kuiva kesä, kasvustot voivat kärsiä enemmän veden puutteesta kuin kevyemmin muokatut pellot. Kuivissa olosuhteissa veteen liukenevat lannoitteet eivät pääse siirtymään suunnitellusti kasvien käyttöön. Jonakin vuosina tautipaineet ovat erityisen voimakkaita, jne. Runsaiden sateiden kesinä suorakylvöpellolla ja kevytmuokatulla pellolla seisova vesi voi lähes tukahduttaa orastumiseen.

 

Vuoden kuluessa eri paikkakunnilla, eri viljalajeilla ja -lajikkeilla sekä erilaisilla viljelyolosuhteissa  tehdyt Kultakasvu Plussan viljelykokeet antavat jo melko hyvän kuvan tuotteen toimivuudesta. Kultakasvu Ohra-tuotteeseen lisätyn typpivaikutteisuuden vaikutusta on tutkittu kahden vuoden ajan ja tulosten perusteella  päätettiin tuoda tämä uusi tuote markkinoille kevään 2016 kylvöille nimellä Kultakasvu Ohra Plus.

 

Kultakasvu Plus- ja Kultakasvu Ohra Plus-tuotteiden viljelykokeissa saatuja sadonlisiä ja satojen laatutekijöitä on luontevaa verrata lannoituskokeista eri typpimäärillä saatuihin sadonlisiin, vaikka Kultakasvu-tuotteiden kokonaisvaikutus on tätä laaja-alaisempi.

 

Plus-tuotteiden viljelykokeiden tulosten yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Taulukon 1 pystysarakkeeseen 2  on merkitty minkä suhteen tulosvertailu on kulloinkin tehty. Pystysarakkeen 2 merkintä ”PK” tarkoittaa, että kokeessa käytettyjä siemeniä on viljelty edellisinä vuosina Kultakasvua käyttäen eli kyseessä on ns. PeräkkäisKäyttö (PK). Merkintä ”KK” on lyhenne sanalle ”Kultakasvu”. Termi ”lannoitekorjattu” tarkoittaa tulosta, jossa koealueiden lannoitetypen määrän ero on huomioitu laskennallisesti lisäsadon määrässä  alempana olevan taulukon 2 arvojen perusteella (eli kyseessä on kahdessa tapauksissa laskennallisesti saatu sulkuihin merkitty sadon vertailuarvo).

 

TAULUKKO 1

 

Satotason paranemisen lisäksi Kultakasvu Plussan käytön hyötynäkökohtia ovat:

 

- Tuotteen edullinen hinta verrattuna tuotteen käytöstä saatuihin hyötyihin typpilannoitetta osittain korvaa-

   vana tuotteena. Kannullinen Kultakasvu Plussaa riittää 1000 siemenkilon peittaamiseen (3 - 5 hehtaaria).

 

Veteen liukenevan lannoitetypen käyttöä on mahdollista vähentää Kultakasvu Plus-tuotteiden käytöllä

   viljanviljelyssä, jolloin viljelystä vapautuvien ravinteiden aiheuttama vesistökuormitus pienenee.

 

- Jos ympäristötuen lannoitesäädökset edelleen pysyvät tiukkoina, Plus-tuotteiden käytöllä on mahdol-

   lista tuottaa edelleen hyviä satoja yhdistettynä alemman sallitun typpilannoitemäärän kanssa.

 

- Viljelykokeiden mukaan Kultakasvu-tuotteiden peräkkäiskäyttö ylläpitää elinvoimaista siemenkantaa

  vuodesta toiseen.

 

- Kun halutaan pyrkiä korkeaan sadon valkuaisainepitoisuuteen Kultakasvu-tuotteiden käytön yhteydessä,

  suosittelemme nestemäisen lannoitetypen antamista kukinnan aikoihin, jolloin lisätyppi siirtyy tehokkaim-

  min aktiivisessa kasvuvaiheessa oleviin jyviin.

 

- Olemme Elom Oy:ssä saaneet Kultakasvua käyttäneiltä viljelijöiltä useita palautteita, joiden mukaan heidän

  sadoissaan hometoksiinitasot ovat olleet hyvinkin alhaisia Kultakasvu-tuotteiden peräkkäiskäyttöön

  liittyen.

 

Taulukossa 2 on vehnälle kaksi arvoa johtuen siitä, että jos lannoitetypen määrää nostetaan määrästä 120 kg/ha määrään 200 kg/ha, sato ei lisäännyt suhteessa yhtä paljon samalla typpilannoituskiloilla kun jos typpilannoitusta lisätään sama kilomäärä esimerkiksi lähtötasolta 80 kg/N/ha ylöspäin.

 

Taulukoiden 1 ja 2 sadonlisä vertailemalla on nähtävissä, että Kultakasvu Plus- ja Kultakasvu Ohra Plus-tuotteiden käyttö on lisännyt viljelykokeissa satoja vastaten lannoitetypen määrää 20 -  30 kg/typpeä/ha.   

 

Tuloksista on nähtävissä, että Kultakasvu Plus- ja Kultakasvu Ohra Plus-tuotteiden käyttö on lisännyt satoja merkittävästi kaikissa vertailevissa viljelykokeissa. Peittaamattomista siemenistä kasvaneiden kasvustojen tuottamiin satoihin nähden Plus-tuotteiden käytöllä saadut satoerot ovat suurimmat.

 

Verrattaessa Plus-tuotteiden tuloksia muiden Kultakasvu-tuotteiden (Kultakasvu, Kultakasvu Ohra, Kultakasvu Vehnä (ei enää myynnissä 2017 oleva tuote)) tuloksiin, havaitaan Plus-tuotteiden typpiresursseja vahvistavan ominaisuuden vaikuttavan selvästi. Plus-tuotteet ovat näin selvästi lunastaneet paikkansa uuden sukupolven Kultakasvu-tuotteina.

 

Kokeiden tulosten mukaan Kultakasvu-tuotteiden myönteinen siemenkantaa aktivoiva vaikutus kumuloituu vuosittaisen peräkkäiskäytön seurauksena - tämä näkyy erityisesti vehnäkokeen 3  ja 6 tuloksissa.  

 

Elom Oy:ssä olemme keränneet eri lähteistä tuloksia lannoituskokeissa raportoiduista sadonlisistä eri viljalajeilla ja -lajikkeilla. Olemme keränneet tuloksia nimenomaan käytännön viljelykokeista. Viljelyssä käytettävissä lannoitteissa typpi on tosin vain yksi lannoitekomponentti, mutta useimmiten määrältään ja vaikutuksiltaan sadon määrän suhteen merkittävin. Suuntaa antava yhteenveto lannoitetypen vaikuttavuu-desta satotasoihin on esitetty alla olevassa taulukossa 2:

 

TAULUKKO 2   

 

VILJALAJI

TYPPILANNOITUKSEN LÄHTÖTASO KG/N/HA

TYPPILANNOITELISÄ

 KG/N/HA

SADON LISÄYS

KG/HA

VEHNÄ

80

40

600  -  800

VEHNÄ

120

80

700  -  900

OHRA

80

30

600  -  800

KAURA

80

40

800  -  1400

RUIS

80

30

500  -  700

 

VILJELYKOE

JA

KOEVUOSI

 

VERTAILU-

KÄSITTELY

LANNOITETYPEN

MÄÄRÄ

KG/HA

LANNOITE-TYPEN ERO KG/HA

SADOT

KG/HA

LISÄSATO

KG/HA

LISÄSATO

%

VEKO 1: Marble

Kevätvehnä

2014

Kultakasvu Plus

 

Peittaamaton

120

 

120

 

0

6320

 

5060

 

1260

 

25

VEKO 2: Qvarna

Kevätvehnä

2014

Kultakasvu Plus

 

Peittaamaton

80

 

80

 

0

5510

 

4250

 

1260

 

30

VEKO 3:

Zebra/Demonstrant

 Kevätvehnät

2014

Zebra: PK/10v+KK-Plus

 

Demonstrant: Uusi siemen+KK-Plus

127

 

 

127

 

 

0

7700

 

 

5900

 

 

1800

 

 

31

VEKO 4: Magnevik

Syysvehnä

2014

Kultakasvu Plus

 

Kultakasvu Vehnä

(poistunut myynnistä)

143

 

143

 

0

6480

 

5590

 

890

 

16

VEKO 5:Qvarna

Kevätvehnä

2014

PK+Kultakasvu Plus

 

PK+2014 Peittaamaton

80

 

92

 

12

6760

 

6040

(6970)

930

6040

 

15

VEKO 6A:Qvarna

Kevätvehnä

2013

Kultakasvu Plus

 

Peittaamaton

30

 

30

 

0

3100

 

1670

 

1430

 

86

VEKO 6B:Qvarna

Kevätvehnä

2013

Kultakasvu Plus

 

Kultakasvu Vehnä

(poistunut myynnistä)

90

 

150

 

60

4390

 

4660

(5440)

780

4660

 

17

VEKO 8

Demonstrant-vehnä

2015

Kultakasvu Plus

 

Viljelijän valitsema aine

160

 

160

 

0

9428

 

8523

 

905

 

11

KAKO 1: Iiris

Kaura

2013

PK+Kultakasvu Plus

 

Peittaamaton

46

 

46

 

0

9580

 

7990

 

1590

 

20

KAKO 2: Mirella

Kaura

 2013

Kultakasvu Plus

 

Perinteinen Kultakasvu

92

 

92

 

0

6400

 

5900

 

500

 

 

8

OHKO 1:

Tipple-ohra

2015

Kultakasvu Ohra Plus

 

Peittaamaton

85

 

85

 

0

8804

 

7184

 

1620

 

22

OHKO 2A: Charmay

Mallasohra

2014

Kultakasvu Ohra Plus

 

Kultakasvu Ohra

(poistunut myynnistä)

74

 

74

 

0

5330

 

4560

 

770

 

17

OHKO 2B:Charmay

Mallasohra

2014

Kultakasvu Ohra Plus

 

Kultakasvu Ohra

(poistunut myynnistä)

90

 

90

 

0

5710

 

4940

 

770

 

16

OHKO 3:

Tocada

2014

PK+Kultakasvu Plus

 

PK+2014 Peittaamaton

50

 

50

 

0

5620

 

4890

 

730

 

15

RUKO 1:

Kaskiruis

2012

Kultakasvu Plus

 

Perinteinen Kultakasvu

Luomu

 

Luomu

 

0

3450

 

2940

 

510

 

17

ETUSIVULLE

VEHNÄKOKEET

OHRAKOKEET

KAURAKOKEET

RUISKOE

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS