KULTAKASVU PLUS,VEHNÄKOE 3: DEMONSTRAT JA ZEBRA KEVÄTVEHNÄT 2014

 

Viljelykokeeseen osallistuvalla tilalla on viljelty Zebra-vehnää omalla siemenellä kylvettynä jo yli 10 vuoden ajan. Oma Zebra-siemen on peitattu tilalla useampana vuotena peräkkäin Kultakasvu-tuotteilla. Keväällä 2014 kokeeseen kylvetty Zebran siemen oli  peitattu jo 2013 Kultakasvu Plus-tuotekehitysversiolla. Tilalle ostettiin keväällä 2014 myös uutta Demonstrant-vehnän siementä, joka oli ennen tilalle toimitusta peitattu toisen yrityksen peittausaineella.

Viljelykokeessa Demonstrant-lohkon alueelle kylvettiin samana päivänä myös raita tilan omaa Zebra-siementä, joka näkyy yllä olevassa kuvassa kasvustoltaan tummemman vihreänä.

Yllä olevassa kuvassa Demonstrant-kasvusto on vasemmalla puolella rajaa ja lehtivihreän määrältään korkeampi ja tummemman vihreä Zebra-kasvusto oikealla puolella rajaa.

Tähkälle tulon jälkeen kasvustoissa oli nähtävissä myös ero pituuskasvussa Zebra-kasvuston ollessa selvästi pidempää.

Vaikka kyseessä on eri vehnälajikkeet, Spad-mittarilla mitatut lehtivihreäarvot indikoivat Zebra-kasvuston selvästi paremmasta typen hyödyntämisestä vaikka typpilannoituksen määrä oli sama molempien kasvustojen alueella. Lehtivihreän määrän erosta seurasi myös merkittävä 1800 kg ero hehtaarisadossa.

 

Viljelykokeen tulokset osoittavat, että Kultakasvu-tuotteiden peräkkäiskäyttö on ylläpitänyt ja jopa vahvistanut tilan oman Zebra-vehnän elinvoimaisuutta. Vertailukasvustona ollutta Demonstrant-vehnää markkinoidaan erittäin satoisana lajikkeena, joka muistuttaa kasvuajaltaan ja viljelyominaisuuksiltaan Zebraa.

Yllä satoero on havainnollistettu pylväsdiagrammina.

ETUSIVULLE

VEHNÄKOE 1

VEHNÄKOE 2

VEHNÄKOE 4

VEHNÄKOE 5

VEHNÄKOE 6

VEHNÄKOE 7 JA 8

VEHNÄKOE 9

KAURAKOKEET

OHRAKOKEET

RUISKOE

YHTEENVETOA KOKEISTA