VILJELIJÖIDEN KOKEMUKSIA

 

”Olen peitannut Elom Oy:n Perinteisellä Kultakasvulla vehnää ja ohraa neljänä keväänä. Kultakasvulla peitatuista siemenistä kasvanut sato on ollut toistuvasti laadultaan hyvää. Perinteisen Kultakasvun käytön vaikutusta hehtaarisatoihin olemme tutkineet vertaamalla muilla peittausaineilla käsiteltyjen vertailukasvustojen antamiin satoihin. Mittaustulosten mukaan Kultakasvun käyttö on nostanut jo entuudestaan hyvällä tasolla olleita keskimääräisiä hehtaarisatoja yli 10 % ja joissakin tapauksissa jopa lähes 20 %.

 

Perinteisen Kultakasvun käyttöön liittyen olen myös huomannut, että tähkät täyttyvät tasalaatuisesti jyvistä. Tämä näkyy mm. siinä, että puimurin jäljiltä lohkoilla ei ole juuri näkynyt orastumista.

 

Neljän vuoden kokemukseni perustella tulen jatkamaan edelleen Kultakasvun käyttöä.”

 

                                                                    Alastaro 24.10.2006  Juha Nepponen

”Kylvin keväällä 2004 Perinteisellä Kultakasvulla peitattua ohraa 10 ha ja vehnää myös 10 sekä vastaavasti samoille lohkolle edellisinä vuosina käyttämälläni aineella peitattua samaa ohra - ja vehnälajiketta. Kasvustoja kesän mittaan seurattuani oli siinä eroa Kultakasvulla peitattujen kasvustojen eduksi.  Kasvitauteja ei Kultakasvulla peitatuissa näkynyt mutta vieressä näkyi.

 

Korjuuajan tullessa Perinteisellä Kultakasvulla peitattu kasvusto tuleentui hieman myöhemmin. Kun vilja puitiin korjasin eri aineilla peitatut erikseen ja koska kuivurissani on vaaka, niin satoerot oli helppo todeta. Perinteisellä Kultakasvulla peitattu antoi molemmissa viljalajeissa n. 13 % sadonlisän.

 

Olen käyttänyt Perinteistä Kultakasvua tämän kokeilun jälkeen kaksi vuotta koko 75 ha vilja-alallani ja sadot ovat olleet  todella hyviä ja laatu mitä parhain. Kasvitautiaineita en ole käyttänyt tänä aikana ollenkaan ja tautihavainnot ovat olleet hyvin minimaalisia - käytännössä ei ollenkaan. Satotasoon vielä mennäkseni, niin ne ovat olleet lohkokohtaisestikin hyvin tasaisia.

 

Lopuksi on todettava, että Perinteinen Kultakasvu aineena on tullut jäädäkseen jo satotasojen ja laadun suhteen. Verrattuani Kultakasvua muihin aineisiin, sen käyttö on teknisestikin helpompaa kuin muiden aineiden.”

 

                                                                   Mynämäki 23.10.2006   Tapani Heikkilä

VILJELYKOKEET  (ALOITUSSIVU)

RUUTUKOKEET  VÄSTANKVARNISSA

TUTKIMUKSET  VILJATILOILLA 

 

ETUSIVU