1. KULTAKASVU PLUS

 

Elom Oy:ssä on kehitetty ja koeviljelty vuosina 2012 – 2015 Kultakasvu-tuotteita, joiden avulla pyrittiin parantamaan etenkin viljoilla typen hyödynnettävyyttä. Voit tutustua viljelykokeisiin ja niiden tuloksiin siirtymällä ensin välilehdelle ”Viljelykokeet” ja sieltä pääset edelleen klikkaamalla vehnä-, ohra-, kaura- ja ruiskokeisiin (15 kpl).

 

Viljelykokeiden tulokset osoittavat, että Kultakasvu Plus-tuotteen käytön seurauksena lehtien lehtivihreän määrä nousi, mikä on osoitus käytettävissä olevan typen määrän lisääntymisestä. Tästä seuraa luontaisesti satotason paraneminen. Kultakasvu Plussalla käsitellyt kasvustot näyttävät myös kokeiden perusteella selviytyvän paremmin haastavista kasvukauden olosuhteista, kuten esimerkiksi kuivuudesta.

 

Kun verrataan Kultakasvu Plus-tuotteen käytöstä viljelykokeissa saatuja sadonlisäyksiä lannoitevalmistajien raportoimiin ja typpilannoituksen lisäyksellä aikaansaatuihin sadonlisäyksiin, Kultakasvu Plus-tuotteen käytöstä seuranneet sadonlisät ovat vastanneet typpilannoituksen määrän lisäystä (20 - 30) kg/ typpeä/ha.

 

Kun tilan omat siemenet on peitattu useampana vuotena peräkkäin Kultakasvu Plus-tuotteilla, siementen elinvoimaisuus on viljelykokeiden perusteella vahvistunut. Tilan oman siemenkannan elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen on merkittävä tekijä viljelytalouden kannalta.

 

Kultakasvu Plus-tuotteen käyttö tarjoaa hyvän ratkaisun saavuttaa edelleen hyviä satotasoja tilanteessa, jossa viranomaismääräyksillä ollaan alentamassa mm. ympäristötukeen liittyviä typpilannoituksen enimmäismääriä.  Valkuaisainetasojen ylläpitämiseksi suosittelemme siementen peittausta Kultakasvu- tuotteilla ja aikaisen vaiheen typpilannoitustason alentamista tasolle, joka mahdollistaa nestemäisen typpilannoituksen antamisen vielä tähkälle tulon vaiheessa sadon valkuaisainepitoisuuden nostamiseksi.

 

Kultakasvu Plus tehostaa viljakasvien typpiresurssien hyödynnettävyyttä epigenettisten vaikutusten avulla solutasolla.

 

Elom Oy suosittelee, että keväällä 2023 toimitettu Kultakasvu Plus-tuote käytetään 01.11.2023 mennessä.

 

2. KULTAKASVU OHRA PLUS

 

2014 ja 2015 tehtyjen viljelykokeiden tulokset osoittavat, että Kultakasvu Ohra Plus-tuotteeseen lisätty typen hyödyntämistä aktivoiva ominaisuus nostaa ohrakasvustoissa lehtivihreän määrää ja tuottaa suuremman sadon kuin aikaisempina vuosina Elom Oy:n myymän Kultakasvu Ohra-tuotteen käytöllä, etenkin viljeltäessä kohtuullisella typpilannoituksen määrällä. Koeviljelyjen havaintojen perusteella Kultakasvu Ohra Plus estää myös siemenlevitteistä lentonokea tehokkaasti.

 

Elom Oy suosittelee, että keväällä 2023 toimitettu Kultakasvu Ohra Plus-tuote käytetään 01.11.2023 mennessä.

 

Kultakasvu Ohra Plussan annostelun ja peittaamisen suositukset ovat samat kuin muilla Kultakasvu-tuotteella. Hintatiedot löytyvät Hinnat-välilehdeltä.        

 

3. KULTAKASVU PREMIUM

 

Kultakasvu Plus-tuotteella onnistuttiin aktivoimaan mm. typen hyödyntämistä. Luontainen johtopäätös oli tämän jälkeen pyrkiä kehittämään tuote, joka pystyisi tehostamaan myös muiden ravinteiden (fosfori, kalium, magnesium, rikki, kalsium, jne.) hyödyntämistä. Käytännön viljanviljelymenetelmien mittakaavassa vuosien 2016 - 2018 haastavissa viljelyolosuhteissa tehtyjen viljelykokeiden tulokset ovat osoittaneet, että tuotekehitystyöllä on saavutettu tavoiteltuja tuloksia. Verrattuna Kultakasvu Plus-tuotteisiin, Kultakasvu Premium-tuotteen käyttö on edelleen nostanut määrällisesti satotasoa sekä satoon sitoutuneiden  ravinteiden määrää. 

 

Käytettäessä Premium-tuotetta vehnällä ja kauralla, sadonlisät verrattuna Kultakasvu Plus-tuotteen käyttöön  ovat olleet selvästi suurempia.  Esimerkkiviljelykokeiden tulokset löytyvät klikkaamalla tästä.

 

Elom Oy suosittelee, että keväällä 2023 toimitettu Kultakasvu Premium-tuote käytetään 01.11.2023 mennessä.

 

Kultakasvu Premiumin annostelun ja peittaamisen suositukset ovat samat kuin muilla Kultakasvu-tuotteella. Hintatiedot löytyvät Hinnat-välilehdeltä.

 

4. KULTAKASVU OHRA PREMIUM

 

Verrattuna Kultakasvu Ohra Plus-tuotteeseen, Kultakasvu Ohra Premium-tuotteen käyttö on nostanut  määrällisesti satotasoa sekä satoon sitoutuneiden ravinteiden määrää. Koeviljelyjen havaintojen perusteella Kultakasvu Ohra Premium estää myös siemenlevitteisen lentonoen esiintymistä kuten Kultakasvu Ohra Plus-tuote.

 

Käytettäessä Ohra Premium-tuotetta, vuoden 2018 viljelykokeessa sadonlisä verrattuna Kultakasvu Ohra Plus-tuotteen käyttöön  oli  14,1 %.  Esimerkkiviljelykokeen tulokset löytyvät klikkaamalla tästä.

 

Elom Oy suosittelee, että keväällä 2023 toimitettu Kultakasvu Ohra Premium-tuote käytetään 01.11.2023 mennessä.

 

Kultakasvu Ohra Premiumin annostelun ja peittaamisen suositukset ovat samat kuin muilla Kultakasvu-tuotteella. Hintatiedot löytyvät  Hinta-välilehdeltä.   

5. KULTAKASVU-TUOTTEET LUOMUTUOTANNOSSA

 

Kaikki Kultakasvu-tuotteet soveltuvat luomutuotantoon (katso Ruokavirasto/luomulannoiteluettelo/31.08.2022 päivitys/orgaaniset lannoitteet/Elom Oy).

KULTAKASVU - ESITTELY

ETUSIVU

VILJELYKOKEET

HINNAT

MYYNTI JA TOIMITUKSET

PEITTAAMINEN

LEHTIARTIKKELIT JA EPIGENETIIKKA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

YHTEYSTIEDOT