ITSE KOOTTAVA EDULLINEN NESTEPEITTAIN

Kultakasvu-tuotteiden annostelumäärä 2 litraa/100 kg siemeniä ei edellytä peittaimelta sellaista annostelu-tarkkuutta kuin on ohjeena monien muiden peittausaineiden kohdalla. Jos tilalla jo käytetään ruuvia viljan siirroissa niin tällöin on varsin helppoa peitata siemenet Kultakasvu-tuotteilla itse kokoonpannulla yksinkertaisella peittaimella, jonka suuttimet kiinnitetään esimerkiksi viljaruuvin kanteen. Peittaimen periaatteellinen toimintakaavio on seuraava:

Toimintakaavion mukaan Kultakasvukanisteriin asetetaan pumpun imuputki (vihreä putki) ja pumpun painepuolelta (punainen putki) haaroitetaan t-kappaleen avulla putki, johon ensin liitetään painemittari ja tämän jälkeen käsisäätöinen venttiili. Venttiilin jälkeen paluuputki (keltainen putki) johdetaan takaisin Kultakasvukanisteriin. T-kappaleen jälkeen painepuolella putki (punainen) haaroitetaan toisen t-kappaleen avulla ja lopulta liitetään kahteen suuttimeen. Suuttimet kiinnitetään esimerkiksi viljaruuvin kanteen peräkkäin noin 1,0 - 1,5 m etäisyydelle toisistaan. Suuttimet synnyttävät nestesumun joka kostuttaa siemenet mahdollisimman kattavasti.

 

Toimintakaavio on vain periaatteellinen. Siinä ei ole esitetty kaikkia teknisiä yksityiskohtia. Kukin tekijä voi toteuttaa peittauslaitteen hänelle helpoimmin ja edullisimmin saatavilla olevilla komponenteilla. Putket voivat olla muoviputkia. Imuputkelle suositellaan hieman suurempaa halkaisijaa kuin muille putkille. Pumpun tulisi pystyä aikaansaamaan maksimissaan noin 4 barin paine, joka määrittää myös painemittarin mittausalueen.

T-kappaleet, liittimet, jne. voivat olla joko metallisia tai muovisia.

 

Kahdella suuttimella saadaan aikaan tasaisempi peittaustulos kuin yhdellä suuttimella. Suuttimien läpivirtausmäärät riippuvat painepuolen putkipaineesta, jonka suuruus nähdään painemittarista. Säätämällä käsiventtiilillä nesteen paluukiertoa takaisin Kultakasvukanisteriin, suutinpainetta voidaan säätää yksinkertaisella tavalla.

 

Kultakasvun annostelu määritetään siten, että ensin mitataan ruuvikuljettimen kuljettama viljamäärä esimerkiksi minuutin aikana. Sitten lasketaan kuinka paljon Kultakasvua tulisi sumuttaa minuutin aikana tälle viljamäärälle vastaamaan  Kultakasvun annostelusuositusta.  Tämän jälkeen sumutetaan suuttimista Kultakasvua tai vettä erilliseen mitta-astiaan minuutin verran. Säätämällä käsiventtiilillä sumutuspainetta ja toistamalla määrämittaus saadaan kokeilemalla selville sopiva sumutuspaine ja Kultakasvun haluttu annostelu.

 

Alla olevista taulukoista löytyy SGN-Tekniikka Oy:n (Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa, puh: 03065050) myymiä suuttimia, jotka kokonsa ja sumutuskapasiteettinsa puolesta todennäköisesti soveltuvat käytettäväksi edellä esitellyssä peittauslaitteessa. SGN:ltä löytyy laaja valikoina muitakin suuttimia joista todennäköisesti löytyy sopivat suuttimet useimpiin peittauslaitesovellutuksiin.   

KULTAKASVU - ESITTELY

KULTAKASVU - TUOTTEET

VILJELYKOKEET

HINNAT

MYYNTI JA TOIMITUKSET

ETUSIVU

LEHTIARTIKKELIT JA EPIGENETIIKKA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

YHTEYSTIEDOT