VÄSTANKVARNIN KULTAKASVU-RUUTUKOKEET

 

Kesällä 2004 tehtiin Kultakasvulla ruutukoetutkimuksia vehnällä ja kauralla Västankvarnin koetilalla. Vehnän ja kauran siemenet peitattiin Kultakasvulla ja vertailukasvustot kylvettiin käsittelemättömillä siemenillä.   

  Yleiskuva kaurakoeruuduista

 Lähikuva  vehnäkoeruutujen rajalta

Västankvarnin tutkimuksista laadittuun raporttiin ”Kultakasvun käytön vaikutus Salo-kauralla ja Vinjett-kevät-vehnällä” sisältyy mm. seuraavat havainnot ja tulokset:

 

    -  sademäärät ylittivät kasvukautena joka kuukausi pitkäaikaiset keskiarvot - koekenttä mm. tulvi mikä aiheutti

       ongelmia koekentällä ja kasvustoissa

    -  lämpösumma laski toukokuun jälkeen alle pitkäaikaisen keskiarvon

    -  Kultakasvupeitattu vehnä antoi keskimäärin 9 % suuremman sadon kuin käsittelemätön vehnä

    -  Kultakasvupeitattu kaura antoi keskimäärin 12 % suuremman sadon kuin käsittelemätön kaura

    -  satoeroon vaikutti selvimmin sekä vehnällä että kauralla se, että jyvien lukumäärä tähkää kohden

       Kultakasvulla käsitellyillä koejäsenillä oli suurempi kuin käsittelemättömillä koejäsenillä   

ETUSIVU

TUTKIMUKSET VILJATILOILLA

VILJELIJÖIDEN  KOKEMUKSIA

 

VILJELYKOKEET (ALOITUSSIVU)