KULTAKASVU PREMIUM-TUOTTEEN VAIKUTUS VILJELYN KANNATTAVUUTEEN

 

 

 

 Viljanviljelyn kannattavuustarkastelun tekee haasteelliseksi vaihtelevat sääolot, viljojen paikalliset ja globaalit hintavaihtelut, erot maaperän laatutekijöissä, erot tautien esiintymisessä, erot sadon laatutekijöiden muodostumisessa, tilakohtaiset tuottavuuserot, jne. Käytännössä nämä eri tekijät muuttuvat vuosittain.

 

Alla on esitetty kaksi yksinkertaistettua kannattavuuslaskelmaa Kultakasvu-tuotteiden käytöstä. ”Alemman kannattavuuden toteutuma” ja ”korkeamman kannattavuuden toteutuma” eivät edusta kaikkein parhaimman tai huonoimman kannattavuuden tapauksia. Laskelmissa on käytetty termiä ”vilja” eli ei ole tarkasteltu eri viljalajien tai viljalajikkeiden suhteellisia kannattavuuseroja.

 

Siementen käsittelystä, kunnostuksesta ja varastoinnista aiheutuvia kustannuksia ei ole olevissa laskelmissa erikseen otettu huomioon. Kultakasvu-tuotteet annostellaan peittaamalla, joka on hehtaaria kohden nopea ja  kustannustehokas toimenpide. 

 

Kahdessa laskelmassa käytetyt satoerot perustuvat viljelykokeiden tuloksiin ja viljelijöiltä saatuihin satotietoihin 20 vuoden ajalta.

 

1. SATOTASO 6000 KG/HA

 

Käytetään seuraavia oletuksia:

 

- 20 litralla Kultakasvu-tuotetta peitataan 1000 kg siemeniä, joilla oletetaan kylvettävän 4 hehtaaria

- 20 litran Kultakasvu-tuotteen hinta on 118 € kannulta eli 29,5 € hehtaaria kohden

- satotaso: 6000 kg/ha, kun käytetty Kultakasvu-tuotteita

- Kultakasvu-tuotteella käsitellyistä siemenistä saadaan 800 kg suurempi sato hehtaarilta kuin vertailukasvuston

  (siemenet peitattu muilla peittausaineilla) hehtaarilta

- viljan hinta 300 euroa/tonni

 

Tällöin lisätulot Kultakasvu-tuotteen käytöstä ovat hehtaarilta: 0,800 tonnia/ha x 300 euroa/tonni = 240 euroa/ha.

Oletetaan, että vertailukasvuston peittauksen kustannus on samassa hintaluokassa Kultakasvu-peittauksen kanssa, jolloin peittausainekustannusta ei vähennetä lisätulosta.

 

Jos tilan vilja-ala on 100 ha, niin vuotuinen lisätulo on tällöin 24000 €. Kultakasvu Premiumia kuluu 100 hehtaarille 25 kpl 20 litran kannuja, joiden yhteishinta on 2950 € ja Kultakasvu-tuotteiden kuljetuskustannuksia tilalle kertyy noin 150 € riippuen kuljetusmatkan pituudesta.

 

Yhteenlasketut tulot ovat tällöin: (24000-2950-150)€ = 20900 € 

 

Tilan oman siemenen ja ostosiemenen hintaero otetaan suuruusluokkana 125 €/tonni. 100 hehtaarin vilja-alan siemenmäärä on suuruusluokkaa 30 tonnia riippuen mitä viljaa kylvetään. Jos oman siemenen käyttö on 75 % kylvöalasta, tällöin oman siemenen käytöstä saatava taloudellinen hyöty on: 0,75 x 30 x 125 € = 2813 €

 

Kun oman siemenen käyttö huomioidaan, saadaan Kultakasvu Premiumin käytön esimerkkilaskelmassa yhteenlasketuksi tuloksi: (20900 + 2813)€ = 23713 €.

 

 

2. SATOTASO 4500 KG/HA

 

Käytetään seuraavia oletuksia:

 

- 20 litralla Kultakasvu-tuotetta peitataan 1000 kg siemeniä, joilla oletetaan kylvettävän 4 hehtaaria

- 20 litran Kultakasvu-tuotteen hinta on 118 € kannulta eli 29,50 € hehtaaria kohden

- satotaso: 4500 kg/ha, kun käytetty Kultakasvu-tuotteita

- Kultakasvu-tuotteella käsitellyistä siemenistä saadaan 600 kg suurempi sato hehtaarilta kuin vertailukasvuston

  (siemenet peitattu muilla peittausaineilla) hehtaarilta

- viljan hinta 300 euroa/tonni

 

Tällöin lisätulot Kultakasvu-tuotteen käytöstä ovat hehtaarilta: 0,600 tonnia/ha x 300 euroa/tonni = 180 euroa/ha.

Oletetaan, että vertailukasvuston peittauksen kustannus on samassa hintaluokassa Kultakasvu-peittauksen kanssa, jolloin peittausainekustannusta ei vähennetä lisätulosta.

 

Vilja-alan ollessa 100 ha, vuotuinen lisätulo on tällöin 100 x 180 € = 18000 €.

 

Kultakasvu Premiumia kuluu 100 hehtaarille 25 kpl 20 litran kannuja, joiden yhteishinta on 2950 € ja kuljetuskustannukset tilalle kertyy noin 150 € riippuen mm. kuljetusetäisyydestä. 

 

Yhteenlasketut tulot ovat tällöin: (18000-2950-150)€ = 14900 €.

 

Huomioimalla oman siemenen käyttöön liittyvä potentiaalinen hyöty kohdan 1 laskeman mukaisesti, saadaan yhteenlasketuksi tuloksi: (14900 + 2813) € = 17713 €.   

 

 

3. MUUTA HUOMIOITAVAA

 

Yllä esitetyt laskemat ovat suuntaa antavia. Eri viljalajeille ja viljalajikkeille ei ole eritelty omia laskelmia. Tilan työkustannuksia ei ole laskettu mukaan, vuosittaisia viljojen, lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, polttoaineiden, sähkön, jne. hintavaihteluja ei ole erikseen tarkasteltu. Kasvukausien sääolosuhteet vaihtelevat vuosittain, jne.

 

 

Kultakasvu-tuotteiden käyttö soveltuu myös suorakylvöön. Suorakylvö on potentiaalinen menetelmänä viljelykustannusten alentamiseen.

 

 

HUOMIO: Kun päätät poistua tältä sivulta, siirry ensin tämän sivun yläosaan ja klikkaa sieltä etusivulle. Klikkaamalla sitten etusivun yläosasta: 100 HA PELTOALA, KULTAKASVU PREMIUMIN KÄYTTÖ, VAIKUTUS VILJELYTAOUTEEN, pääset halutessasi takaisin tälle sivulle.  

ETUSIVU

KULTAKASVU - TUOTTEET

VILJELYKOKEET

HINNAT

MYYNTI JA TOIMITUKSET

PEITTAAMINEN

LEHTIARTIKKELIT JA EPIGENETIIKKA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

YHTEYSTIEDOT