VEHNÄKOKEET                 OHRAKOKEET                KAURAKOKEET                  RUISKOE                  PELLAVAKOKEET

KULTAKASVU-PREMIUMILLA TYPPILISÄÄ 35 KG/HA JA 140 KG

YHDELLÄ TUOTEKANNULLA

 

Raportoidut viljelykokeet on toteutettu vierekkäin samalla lohkolla, samalla lannoituksella, jne. eli erona kokeissa on ollut vain siementen peittaus Kultakasvu-tuotteilla tai siemeniä ei ole peitattu Kultakasvu-tuotteilla.

 

Kultakasvu-tuotteilla peitatuista siemenistä kasvaneiden kasvustojen lehtivihreätasot ovat olleet korkeammat kuin peittaamattomista siemenistä kasvaneissa kasvustoissa. Katso tekstin alapuolella olevat kuvat.

 

Lehtivihreän määrät on mitattu Spad-mittarilla (klikkaa kuva esille tästä). Lehtivireän lisääntynyt määrä näkyy viljakasvuston tummentuneesta vihreästä väristä mikä osoittaa kasvustojen saaneen kasvuunsa lisää typpeä. Lisääntyneestä lehtivihreästä ja typen määrästä seuraa parempi viljasato.

 

Kultakasvu Plus-tuotteiden sadonlisät ovat olleet kuudessa vehnäkokeessa 700 – 1800 kg/ha riippuen mm. kesän kasvuolosuhteista ja lannoitetypen kokonaismäärästä. Kultakasvu Plus-tuotteen käytöllä saatuun lisäsatoon sitoutuneen typen määrä on ollut vastaavasti 20 - 35 kg/ha.  

 

Kun viljelykokeissa on vertailtu samalla lohkolla vierekkäin Kultakasvu Plus-tuotteen ja Kultakasvu Premium-tuotteen satoja, niin Premium-tuotteen sadonlisät ovat sisältäneet 10 kg/ha enemmän typpeä. Yhteenlaskettuna Kultakasvu Premium-tuotteen käytöllä saadaan sadon mukana lisätyppeä 35 kg/ha tai enemmän kuin peittaamattomista vertailuista.  

 

20 litran Kultakasvu Premium-kanisterilla saadaan peitattua 1000 kg siemeniä mikä lasketaan nyt riittävän keskimäärin neljälle hehtaarille. Tällöin yhden Premium-kanisterin käytöllä saadaan lisätyppeä 140 kg.

 

Vuoden 2023 kylvöille 20 litran Premium-tuotekanisterin alkuhinta on 118 €. Tällöin Premium-tuotekanisterin  käytöllä saatavan lisätypen hinnaksi tulee 0,84 €/kg.

 

Katso Premium-tuotteen käytöllä saatavan taloudellisen lisäarvon laskelmaa 100 hehtaarin vilja-alalta klikkaamalla tätä alleviivattua tekstiä. 

 

Kasvuvaiheessa mitatun lehtivihreän määrä ei aina realisoidu täysin puidun sadon määrässä, koska esimerkiksi kasvukauden aikainen kuivuus voi rajoittaa tähkän täyttymistä ja näin viljojen kykyä tuottaa täyttä satopotentiaalia. 

 

Alla on esimerkkikuvia viljelykokeiden lehtivihreän määrän synnyttämistä värieroista. Suuremmat kuvat ja tulostiedot löytyvät viljelykokeiden sivuilla olevista vastaavista kuvista ja taulukoista.

- Kultakasvu-tuotteet auttavat viljoja hyödyntämään maaperän ja lannoitteiden ravinteita (typpi, fosfori, kalium, magnesium,

  mangaani, kupari, natrium, sinkki, rauta - katso Premium viljelykokeiden taulukot) tehokkaasti ja tuottamaan laadukkaita

  satoja.

 

- Siementen peittaus Kultakasvu-tuotteilla nostaa satotasoa ja viljelyn taloudellista kannattavuutta (klikkaa esimerkkeihin).

 

- Peräkkäisinä vuosina käytettyinä Kultakasvu-tuotteet vahvistavat tilan omien siementen satoisuutta ja laatua.

 

- Kultakasvu-tuotteiden toistuva käyttö mahdollistaa muiden lannoite- ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisen.

 

- Käyttö on ympäristöystävällistä, ravinnepäästöt  maaperään ja vesistöihin pienenevät.

 

- Vehnä, kaura ja ruis peitataan Premium- tai Plus-tuotteilla sekä ohra Ohra Premium- tai Ohra Plus-tuotteilla.

 

- Kultakasvu-tuotteet vaikuttavat mm. aktivoimalla siementen geenejä epigeneettisesti (katso tarkemmin sivun alaosasta).     

3. Klikkaamalla tämän tekstin vasemmalla puolella olevaa Elom Oy:n logoa numero 3 pääset tutustumaan Varsinais-Suomen Luomu-yhdistyksen tilaisuudessa 7.4.2018 Turussa pidettyyn Kultakasvu-tuotteiden esittelyyn.

VERKKOKAUPPA

 

Tilaa Kultakasvu-tuotteita kätevästi verkkokaupastamme. Verkkokauppaan pääset  klikkaamalla alla olevaa logoamme.

NUMERO 1

NUMERO 2

NUMERO 3

4.  Kultakasvu-tuotteet vaikuttavat epigenettisesti aktivoiden viljojen siementen geenejä. Epigenettiset vaikutukset tunnetaan yhä paremmin myös ihmisten elämässä. Voit tutustua Tiede-lehden (12/2020) epigenetiikkaa käsittelevään artikkeliin klikkaamalla Elom Oy:n  logoa numero 4.

 

 

 

Klikkaamalla seuraavaa tekstiä ”Lehtiartikkelit ja epigentiikka” löydät esimerkkejä Kultakasvu-tuotteista julkaistuista lehtiartikkeleista sekä lisää infoa epigenetiikasta.   

 

Kultakasvu-tuotteet soveltuvat käytettäviksi viljojen luomuviljelyssä.     

                KK-Plus-vehnäkoe 3                                          KK-Plus-vehnäkoe 5                           KK-Plus vehnäkoe 6: oikealla Plus-kasvusto

   Nuolien tason alapuolella Plus-kasvusto.         Tummemman vihreä  Plus-kasvusto.          Vain 30 kg/ha lannoitetyppeä koko alueella.

NUMERO 4

Voit myös tilata Elom Oy:ltä puhelimella numerosta 040-5068004 tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen  myynti@elom.fi. Jälleenmyyjät löytyvät klikkaamalla sivun yläosasta tekstiä ”Myynti ja toimitukset”.   

 

Klikkaamalla alla olevia kuvia pääset suoraan kyseisen viljan Plus-tuotteen viljelykoetuloksiin sekä myös Pellavalla tehtyjen viljelykokeiden tuloksiin.

EPIGENETIIKKA, HOMETOKSIINIT, OPINNÄYTETYÖ KULTAKASVUN KÄYTÖSTÄ JA LUOMU-YHDISTYKSEN SEMINAARISSA ESITETYT  KALVOT

1. Kultakasvu-tuotteet vaikuttavat epigenettisesti viljojen siementen geeneihin ja vaikuttavat näin mm. kasvien kasvutekijöihin ja elinvoimaisuuteen. Epigenetiikka on suhteellisen uutena ilmiönä vielä melko huonosti tunnettua. Klikkaamalla vasemmalla olevaa Elom Oy:n logoa numero 1, saat avattua tiedoston, jossa kerrotaan tarkemmin epigenetiikasta.

NUMERO 5

2. Klikkaamalla tämän tekstin vasemmalla puolella olevaa Elom Oy:n logoa numero 2 pääset tutustu-maan opinnäytetyöhön ”Kultakasvun viljelykoe ohralla” vuodelta 2015. Opinnäytetyössä tutkittiin mm. Kultakasvu Ohra Plus-tuotetta suhteessa muihin peittausaineisiin sekä myös jo myynnistä poistu-neeseen Kultakasvu Ohra-tuotteeseen. Kultakasvu Ohra Premium-tuote ei ollut vielä 2015 mukana viljelykokeissa.    

 

5. Voit tutustua näkökulmiin viljojen hometoksiineista klikkaamalla heti tämän tekstin vasemmalla puolella olevaa Elom Oy:n logoa numero 5!

VUODEN 2023 KYLVÖILLE KULTAKASVU PREMIUM-TUOTTEET JA KULTAKASVU PLUS-TUOTTEET

   Vasemmalla Plus-kasvusto ja                                  Vasemmalla Plus-kasvusto ja                          Vasemmalla Premium-kasvusto ja

    oikealla Premium-kasvusto                                       oikealla Premium-kasvusto                                   oikealla Plus-kasvusto  

PEITTAAMATON

KULTAKASVU - ESITTELY

KULTAKASVU - TUOTTEET

VILJELYKOKEET

HINNAT

MYYNTI JA TOIMITUKSET

PEITTAAMINEN

LEHTIARTIKKELIT JA EPIGENETIIKKA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

YHTEYSTIEDOT

100 HA PELTOALA, KULTAKASVU PREMIUMIN KÄYTTÖ, VAIKUTUS VILJELYTALOUTEEN

 KLIKKAA  TÄSTÄ  VERKKOKAUPPAAN